Your dance destination
Foto ilustracija za programe džez II

Džez II - srednji i viši nivo

Prijavi se!

U uzrastu od 14-18 godina, kada su savladali osnove plesne leksike i tehnike, učenici prelaze na viši obrazovni nivo, na kojem se zahteva mnogo ozbiljniji rad i savladavaju složeniji elementi džez igre. Svi stilovi modernog baletskog izraza omogućavaju mnogo veću slobodu u pokretu, prirodniji su i prilagođeniji ljudskom telu, a džez balet sa još nizom specifičnosti koji ga čine jednim od najpopularnijih plesnih stilova. Brzina, oštrina u pokretu, specifične kretnje ramena I bokova, kao i sinkopiranje pokreta, čine ga atraktivnim i istovremeno elegantnim i za publiku privlačnim plesnim stilom. U ovom uzrastu se zapravo intenzivno radi na usavršavanju džez igre.

Džez balet - forma i izraz

Intenzivni treninzi nisu usmereni isključivo ka formiranju vrhunskih plesača, već se u ovom periodu stiče i važno muzičko obrazovanje jer se određene igračke forme vezuju za različite muzičke stilove i pravce - od popularne do primenjene, instrumentalne, pa čak i ozbiljne muzike. Džez balet je primenljiv u najraznovrsnijim formama, pa se zato učenici usmeravaju na njegove različite izraze: od šou programa, do kratkih plesnih sekvenci za reklamne kampanje, preko namenskih numera za razne promocije. Na taj način plesači stiču neophodno scensko iskustvo učestvujući u brojnim programima osim školskih javnih časova I koncerata.

Raspored časova u studiju

Moderan i džez balet, klasičan balet, individualni termini
Pogledajte raspored