Your dance destination
Foto ilustracija za predškolske grupe i osnove baleta

Predškolske grupe - osnove baleta

Prijavi se!

U studio se mogu upisati devojčice već od 4 godine i tako priključiti radu u jednoj od dve predškolske grupe. Devočice su podeljene prvenstveno po uzrastu, na:

  • mlađu grupu uzrasta 4 i 5 godina
  • stariju predškolsku grupu uzrasta 6 i 7 godina.

Mlađa predškolska grupa – uzrast od 4 do 5 godina

Časovi baleta za decu ovog uzrasta organizovani su u trajanju od 45 minuta dva puta sedmično. Osnovni zadatak na ovom uzrastu je razvoj motoričkih sposobnosti i gipkosti kroz igru i uz muziku, pravilno držanje tela i priprema tela za ozbiljniji rad koji sledi u starijim uzrastima.

Vežbe su osmišljene tako da je korektivna gimnastika važan deo časa, naročito zbog toga što deca sve češće imaju manje ili veće deformitete – ravna stopala, kifozu, lordozu i druge. Razlozi tome su najrazličitiji, od nedovoljne fizičke aktivnosti i kretanja uopšte, neadekvatne obuće, genetike i brojni drugi. Zato su ove vežbe posebno važne jer utiču na jačanje muskulature i pravilno držanje tela. Deca ovog uzrasta uče i osnovne baletske pozicije i pokrete, a kroz savladane koreografije svoj rad prezentuju publici na javnim časovima i školskim koncertima.

Starija predškolska grupa – uzrast od 6 do 7 godina

Deca predškolskog uzrasta takođe pohađaju časove baleta dva puta sedmično u trajanju od 45 minuta. Osim korektivnih vežbi koje su sastavni deo časa, u ovom uzrastu se rade i one grupe vežbi koje povećavaju fleksibilnost, razvijaju motoriku, ravnotežu, jačaju muskulaturu, razvijaju osećaj za ritam i muzikalnost, kao i orjentaciju u prostoru. Osim što se uče osnovne baletske pozicije i pokreti, vežbaju se i osnovni skokovi i kretnje kroz prostor.

Treba istaći još jednu važnu prednost vežbanja baleta u ovom uzrastu, a to je socijalna komponenta jer se dete vežbajući u grupi navikava na grupni rad, saradnju sa nastavnikom i ostalom decom, a redovnim vežbanjem razvija se i disciplina. Muzika, kako za vežbe, tako i za koreografije, prilagođena je dečijem uzrastu. Savladane koreografije se izvode na javnim časovima i školskim koncertima, kao i dečijim kulturnim manifestacijama.

Zašto je važno vežbati balet

Usmerena fizička aktivnost veoma je važna za decu od 4 do 7 godina jer u mnogome utiče na njihov pravilan rast , ali ne samo na fizičkom planu, već uveliko podstiče i emocionalni, intelektualni, socijalni i zdravstveni razvoj – dakle, na sveobuhvatni razvoj dečije ličnosti.

Programi časova i metodi vežbanja za ovaj uzrast usmereni su ka korektivnoj gimnastici, razvoju motoričkih sposobnosti i gipkosti kroz igru i uz muziku, pravilnom držanju tela i pripremi tela za ozbiljniji rad koji sledi u starijim uzrastima. Kako u ovom dobu dečija pažnja veoma varira, maksimalna dužina časa je planirana na 45 minuta i to kroz više faza: komunikacija sa vršnjacima, ovladavanje finom motorikom, vežbanje pažnje i koncentracije. U starijoj grupi savladavaju se osnovne baletske pozicije i pokreti.

Raspored časova u studiju

Moderan i džez balet, klasičan balet, individualni termini
Pogledajte raspored