Ilustracija za raspored ćasova sa balerinama

Raspored časova

Prijavi se!

Raspored časova modernog i džez baleta

Predškolske grupe:

 • Uzrast 4-5 godina (nova grupa od 1.10.) - ponedeljak i četvrtak od 17.30-18.15
 • Uzrast 5,5-6,5 godina - utorak i petak od 17.30. - 18.15
 • Uzrast 6,5-7,5 godina - ponedeljak i četvrtak od 18.15 – 19.15

Školske grupe:

 • Uzrast 7-8,5 godina - utorak i petak od 18.15 – 19.15
 • Uzrast 9-10 godina - ponedeljak i četvrtak od 19.15 – 20.15
 • Uzrast 10 -12 godina - utorak i petak od 19.30 – 21.00
 • Uzrast 12-14 godina - sreda od 19.30 - 21.00 i subota od 10.00-12.00

DŽEZ II (stariji od 14 godina)

 • Srednji nivo znanja, utorak i petak od 21.00 – 22.30
 • Poželjno plesno iskustvo ili poznavanje srodnih disciplina (klasičan balet, ritmička gimnastika, ples…)

DŽEZ III (stariji od 18 godina)

 • Napredni-profesionalni nivo znanja
 • Ponedeljak od 20.30 – 22.30, sreda od 21.00 – 22.30 i četvrtak od 20.30 – 22.30
  (za ovu grupu je neophodno višegodišnje plesno iskustvo)

Individualni časovi klasičnog baleta

Termini individualnih časova klasičnog baleta određuju se u dogovoru sa nastavnikom i prema preostalim slobodnim terminima u studiju.