Your dance destination
Ilustracija za raspored ćasova sa balerinama

Raspored časova

Prijavi se!

OD SEPTEMBRA 2021

Raspored časova modernog i džez baleta

Predškolske grupe:

 • Uzrast 4-5,5 godina - ponedeljak i četvrtak od 17.30. - 18.15
 • Uzrast 5,5-6,5 godina - utorak i petak od 17.30 -18.15

Školske grupe:

 • Uzrast 6,5-7,5 godina - utorak i petak od 18.15 – 19.15
 • Uzrast 8-9 godina - utorak i petak od 19.15 – 20.15
 • Uzrast 9-10 godina - ponedeljak i četvrtak od 18.30 – 19.30
 • Uzrast 10-11 godina - ponedeljak i četvrtak od 19.30 – 20.30

DŽEZ  I (12-14 godina)

 • Uzrast 12-14 godina  - sreda od 19.30 – 21.00  i  petak od 20.15-21.45
 • Poželjno plesno iskustvo ili poznavanje srodnih disciplina (klasičan balet, ritmička gimnastika, ples…)

DŽEZ   II (14-16 godina)

 • Srednji nivo znanja, utorak 20.30-22.00 i subota 12.00-14.00
 • Poželjno plesno iskustvo ili poznavanje srodnih disciplina (klasičan balet, ritmička gimnastika, ples…)

DŽEZ III (stariji od 16 godina)

 • Visi - profesionalni nivo znanja
 • Ponedeljak od 20.30 – 22.30, sreda od 21.00 – 22.30 i  četvrtak 20.30-22.30
 • Za ovu grupu je neophodno višegodišnje plesno iskustvo

Individualni časovi klasičnog baleta

Termini individualnih časova klasičnog baleta određuju se u dogovoru sa nastavnikom i prema preostalim slobodnim terminima u studiju.

Časovi klasičnog baleta za odrasle -  rekreativno
Grupa 1: subota i nedelja od  9.00 - 10.00
Grupa 2: subota i nedelja od 10.00 - 11.00
Grupa 3: subota i nedelja od 11.00 - 12.00